FAQ

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene

Har du noen spørsmål? Her finner du en liste over de oftest stilte spørsmålene vi mottar. Hvis du ikke finner det du leter etter, kan du når som helst kontakte oss.

Livsforsikring

1. Hvordan fungerer forsikringen?

Livsforsikringen i Diabetesforbundets medlemsforsikring innebærer at et engangsbeløp på 4,5 eller 9 ganger folketrygdens grunnbeløp betales ved den forsikredes død. Dette grunnbeløpet justeres hvert år. Begunstiget er i første rekke ektefelle/registrert partner eller samboer og i andre rekke arvingene dine. På diabetes.no/forsikring finner du kjøpsinformasjon og utførlige vilkår.

2. Kvalifikasjonstid

Ved signering av forsikring eller utvidelse gjelder en kvalifiseringsperiode på 1 år. I løpet av kvalifikasjonsperioden er forsikringsbeløpet 0,5 ganger folketrygdens grunnbeløp.

3. Hva kreves av den som vil tegne forsikringen etter kampanjen?

For å tegne denne livsforsikringen må du være fullt arbeidsfør. For å anses som fullt arbeidsfør må man kunne utføre arbeidet sitt uten innskrenkninger. Personer som er helt eller delvis sykmeldt, har fått innvilget syke-, rehabiliteringseller attføringspenger eller lignende støtte eller er minst 50 % uføretrygdet, er ikke fullt arbeidsføre.

En person som har hvilende rett til sykeattførings- og uføreytelser anses ikke for å være fullt arbeidsfør i den tiden støtten eller trygden er hvilende.

Personer det er bevilget omsorgsstøtte for, som er i et arbeidsforhold med lønnstilskudd til arbeidsgiver eller som av helseårsaker har fått tilpasset arbeid, anses heller ikke som fullt arbeidsføre.

Du er del av en stor gruppe, derfor får du muligheten til å tegne en forsikring det ellers er vanskelig for personer med diabetes å få. Forsikringen tilbys til alle som er fylt 16 år, men ennå ikke 60 år, og har betalt medlemskap i Diabetesforbundet. Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse av en foresatt. Du må være bosatt og oppført i manntallet i Norge. Livsforsikringen gjelder til og med den måneden du fyller 65 år.

4. Kan denne forsikringen også tegnes av øvrige familiemedlemmer som medforsikrede?

Nei, forsikringen kan kun tegnes av betalende medlemmer i Diabetesforbundet.

5. Jeg har allerede en livsforsikring, kan mine etterlatte få utbetaling fra flere livsforsikringer?

Hvis du har flere livsforsikringer, får begunstigede utbetaling fra samtlige forsikringer. Du kan altså ha flere livsforsikringer og få utbetalinger fra samtlige.

6. Hvem står bak denne forsikringen?

Forsikringen er utviklet av Diabetesforbundet i samarbeid med Protector Försäkring, som er forsikringsselskapet og Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB), som er forsikringsmegler.

7. Hva skjer hvis jeg sier opp mitt medlemskap i Diabetesforbundet?

Hvis du sier opp medlemskapet ditt, avsluttes også forsikringen din fra den dagen du sier opp medlemskapet. Du har likevel rett til å tegne en fortsettelsesforsikring innen tre (3) måneder, men med andre vilkår og annen premie.

Spørsmål?

Kontakt Diabetesforbundets forsikringsservice på tlf. 90 49 90 10 (08.30-16.30) eller diabetesnorge@fuab.com

Tannhelseforsikring

Hvem kan tegne forsikring?

Alle personer som er mellom 18 og 69 år og medlem av Norsk Folketrygd, kan tegne forsikring.

Hvordan kan skadesaken min behandles raskest mulig?

Send inn all dokumentasjon samlet når behandlingen er utført, men senest innen ett år etter at tannlegen din har informert deg om hva som må gjøres.

Send kun inn den dokumentasjonen vi ber om her, samt eventuelt tilleggsdokumentasjon ved forespørsel.

Ikke send inn journal eller røntgenbilder for mer enn to eller fem år. Da bruker skadeavdelingen vår unødig tid på å gjennomgå unødvendig dokumentasjon.

Om mulig; forsøk å samle all dokumentasjon i ett dokument, eller samle kvitteringer for seg, journal for seg etc. På den måten går det raskere å gjennomgå innsendt dokumentasjon.

Jeg skal melde et skadekrav – hva trenger jeg av dokumentasjon?

For at skadeavdelingen skal kunne vurdere et skadekrav vil de trenge følgende:

  • Kvittering som viser hva du søker refusjon for
  • Fullstendig journalutskrift for de siste to eller fem år
  • Ved behov kan det også bes om røntgenbilder/kliniske foto, samt evt. kopi av henvisninger og epikriser. Dette trenger du ikke å sende inn uoppfordret, de ber om det dersom det trengs.
Kan jeg ombestemme meg eller angre på at jeg kjøpte forsikring?

Vi følger Norsk Lov og Angrerettsloven, så du kan fritt terminere forsikringen innen 14 dager. Du vil da få returnert innbetalt beløp.

Hvordan skjer fornyelse av forsikringen?

Vi sender deg skriftlig melding en måned før forfall. Har vi ikke hørt noe fra deg, vil fornyelse skje automatisk ved forfall.

Dekker forsikringen årlig rutinekontroll?

Nei. Forsikringen dekker ikke årlig rutinekontroll hos tannlege eller tannpleier. Dette er ikke å anse som en plutselig og uforutsett skade. Dersom det oppdages behandlingsbehov kan imidlertid disse dekkes av forsikringen.

Jeg sendte inn journal i forrige skadekrav, må jeg sende inn journal i neste skadesak da?

Ja. En journal endrer seg for hvert tannlegebesøk, så vi trenger alltid oppdatert journal.

Dersom du har sendt inn journal i en tidligere skadesak, holder det at du sender inn journal fra siste dato i den journalen, frem til og med siste behandlingsdato i kravet du nå søker refusjon for.

Jeg har fått konstatert periodontitt (perio/pyrea). Bør jeg da tegne forsikring?

Vi vil i utgangspunktet ikke anbefale deg å tegne forsikring dersom du har blitt diagnostisert med periodontitt. Dersom det er sammenheng mellom behandlingsbehovet du vil søke refusjon for, og den allerede kjente periodontitten, vil ikke forsikringen dekke behandlingsutgiftene dine. Du vil også kunne ha krav på refusjon via HELFO.

Hvordan melder jeg et skadekrav?

Du finner lenken til skademeldingen her. Deretter logger du enkelt inn med BankID eller BankID på mobil, før du registrerer skadekravet ditt.

Når kan jeg søke refusjon for tannlegeutgiftene mine?

Fra tegningstidspunktet løper det en karenstid (venteperiode) på 90 dager. Det vi definerer som «skade» er et akutt behandlingsbehov. Det må altså ikke være en skade som følge av et uhell/en ulykke eller tilsvarende (falt av sykkelen, ramlet i trappen osv.).

Hva skjer når jeg nærmer meg maksimal alder under forsikringen?

Du kan tegne forsikring frem til du fyller 69 år, men forsikringsavtalen kan ikke fornyes etter fylte 69 år.

Kan jeg endre eller oppgradere min forsikring i løpet av forsikringsperioden?

Nei. Endringer av produkt/dekning kan ikke skje før ved fornyelse.

Hva dekker forsikringen ikke?

Forsikringen dekker ikke behandlingsbehov som er kjent, eller burde være kjent, før inngåelsen av forsikringsavtalen. Kosmetisk behandling er heller ikke dekket. For en fullstendig oversikt over unntak og begrensninger ber vi deg lese forsikringsvilkårene.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette behandlinger, som ikke er identifisert tidligere. Eksempler på dette kan være: Hull i tennene, bytte av sprukne fyllinger, rotfylling, innsetting av broer, kroner, implantater, bedøvelser osv.