Trygg ditt bosted om noe skjer

BliBoende

Slipp bekymringene for dine boutgifter ved uforutsette hendelser

Vi vet at det kan være vanskelig å tegne boliglånbeskyttelse og BliBoendeforsikringer ved diabetes. Vår nye BliBoendeforsikring gir deg og din familie en ekstra trygghet hvis noe uforutsett skjer som påvirker din økonomi og dermed dine boutgifter.

Takket være at du er hovedmedlem, og tilhører en stor gruppe, kan vi tilby deg en god forsikring til en god pris som ellers ikke ville vært mulig. I motsetning til andre typer omstillings- og BliBoendeforsikringer bryr vi oss ikke om hvor lånene er plassert eller om de blir flyttet.

Forsikringen gir erstatning for løpende boutgifter ved uforutsette hendelser: sykdom etter ulykke, ufrivillig arbeidsledighet, eller hvis du trenger å pleie hjemmeboende barn som er rammet av sykdom eller ulykke. Hvis du går bort, blir det gitt erstatning til dine pårørende.

Hvis du er pensjonist, finnes det noen avvik som du kan lese mer om i dokumentet For- & etterkjøpsinformasjon.

Premier

238 kroner/måned for opptil 5.000 kr dekning
438 kroner/måned for opptil 10.000 kr dekning

 

BliBoendeforsikringen er utviklet i samarbeid med Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) og Maiden Life & General.

Bestill BliBoende

Navn(Påkrevd)
Du finner ditt medlemsnummer på minside.diabetes.no, på korrespondanse fra Diabetesforbundet eller ved å kontakte oss på post@diabetes.no eller tlf 23 05 18 00.
Jeg velger
Adresse(Påkrevd)
Arbeidsfør(Påkrevd)

Spørsmål?

Mer informasjon om forsikringen finner du i Generell informasjon, vilkår samt spørsmål og svar (FAQ). Du kan også kontakte oss på kundetelefonen 90 49 90 10 (mandag–fredag 08.30–16.30) eller send epost til diabetesnorge@fuab.com.

Kort fakta

  • Du må være mellom 18 og 70 år.

  • Du må være medlem i Diabetesforbundet.

  • Lengste erstatningsperiode er 12 måneder.

  • Du må være fullt arbeidsfør (ikke motta sykepenger eller annen form for sykeerstatning) samt fast ansatt (minst 16 t/uke) eller alternativt være avtale- eller alderspensjonist.

  • Du skal bo og være registrert på adressen som forsikringen gjelder for. Hvis du går bort, vil erstatning bli gitt til de av dine pårørende som er registrert i husholdningen.

  • Du kan medforsikre din partner. Enten deler dere på en forsikringsutbetaling og en premie, og forsikringen erstatter halve kostnaden hvis en av dere blir rammet, eller så tegner dere hver deres forsikring og hele beløpet utbetales hvis en av dere blir rammet.

  • Forsikringsperioden er en måned og fornyes så lenge den ikke sies opp og kravene for å tegne forsikringen er oppfylt.

  • Forsikringen kan også tegnes av selvstendig næringsdrivende. Kontakt forsikringsservice, så forteller vi mer.

Les alltid for- og etterkjøpsinformasjon eller vilkår før du aktiverer en forsikring.